Generalforsamling Gr. Nordjylland

Søndag d. 16 februar 2020 kl. 15.00

Sted: Voerbjergvej 95, 9400 Nørresundby

 

Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent, Kicki valgt, og erklærede generalforsamlingen rettidigt varslet i henhold til vedtægterne.

 2. Valg af 2 stemmetæller: Kim og Mads valgt.

3. Valg af referent: Hans Jørn valgt

4. Formandens beretning: Diana havde samlet sammen og satte ord på hvad der var sket i klubben i løbet af 2019.

Formand i 2019 var Henrik Rønnest frem til november hvor vi afholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor jeg så kom ind på posten.

I 2019 startede vi året med et nyt revideret brugsprøve program IGP samt andre programmer.

Hvalpeholdt v/ Kicki Ingbrand der optager løbende hvalpe i 2019 har vi haft 3 hvalpe.

Der har været afholdt ZTP-træning hvor Mike Pryssing har hjulpet til med C-delen.

Klubben fik kåret: Dobergaarden Forever Emiko HF: Diana Bentsen

Jysk Mesterskab og udstilling weekend i foråret:

Bettina Holstein-Kick har bestået BH. Med Mini

Diana Bentsen har bestået BH med Emiko og Dobergaarden Forever Una bestod IGP2

Henrik Rønnest bestod BP.B

Udstilling om søndagen.

Rosenholm Slot – Hundedage hvor vi i Gr. Nordjylland lavede en stand hvor der publikum kunne komme og klappe en Dobermann, Weekenden var en meget positiv oplevelse. Nogle af os valgte at gå sammen om et sommerhus på Djursland og det var superhyggeligt.

Juni havde vi også en fantastisk tur til Thy hvor vi blev vist rundt af Kurt og Annette samt bespist til aften. Det blæste en pelikan man vejret var super med sol. 12 deltager

IPO – Weekend ved grænsen. Deltager 6

BP. P- DM Hampen: Betinna, Hans Jørn og Mik med Hele’s Tayson

Dansk Dobermann Cup i Thy.

Deltager: Helene med  Proud Danish I’m Return of the Jedi (Tyson)

Diana Bentsen med Dobergaarden Forever Emiko fin 3. plads

 

IDC- Ungarn

Diana og Hans Jørn

Dobergaarden Forever Emiko fik 3 plads i brugsklassen og Xina fik en 4 plads i Åbenklasse

Spordag i Agersted: Arealerne var meget våde men humøret var højt og masser af sporarbejde samt kage og kaffe. Og besøg af Hanne Munkholt og Henning.

Masser af aften træning.

Nytårs spor ved Hele og Maike.

Medlemmer i skrivende stund er vi : 17 med Dobermann

MobilePay husk at betale 1 kr. over i gebyr.

Stor tak til alle som har hjulpet til i klubben, uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

5. Fremlæggelse af regnskab – Kasserne

6. Fastsættelse af kontingent: Hans Jørn fremlagde regnskabet på vegne af Betina som var forhindret,

Regnskabet, er kontrolleret og godkendt af revisorerne (Kicki og Kurt) flot overskud på 10844kr.

7. Uddeling af pokaler: årets FP og årets aktive pokal i GR. Nordjylland (uddeles til et medlem, som har gjort noget for klubbens fremme i årets løb) Bettina blev valgt som årets medlem.

8. Aflægning af rapport fra fællesklubben 9. Indkommende forslag – Skal være i hænde senest d. 2. feb. 2020: Diana har været til møde i fældes klubben, Der er nyt klubhus på vej, forventet opstart her i foråret. Der arbejdes på at få lys på parkeringen. Aktivitetskalenderen bliver opdateret løbende. Der er 11 hundeklubber tilknyttet pladsen pt. DDK Gr. Nordjylland har fået til opgave at rense arealet omkring IPG bane ud til hegnet ikke inde i hegnet, der blive udmeldt en dato, hvor vi møder en times tid før træningen og får ryddet området.

10.Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er formand 1 år. Diana Bentsen (modtager genvalg): valgt.

Bestyrelsesmedlem 2 år. Bettina Holstein-Kick :valgt

(modtager genvalg) Anne Marie fratræder bestyrelsen før tid og der skal, derfor vælges endnu et bestyrelsesmedlem for den resterne valgperiode på 1 år. Kurt blev foreslået og valgt.  

 11. Valg af suppleant til bestyrelsen: Kim blev foreslået og valgt.

 12. Valg af 2 revisorer: Kicki og Mads blev foreslået og valgt.  

13. Valg af 1 revisor suppleant: Annette foreslået og valgt.

14. Eventuelt: Der blev uddelt pokaler til bestået færdselsprøver til Bettina med Mini og til Diana Med Dobergaarden Forever Emiko

Der blev foreslået at gøre det muligt for andre raser at betale for et træningspas gældende i et år, bestyrelsen arbejder videre med idéen.

Der arbejdes på at lave 2xweekend kurser med Jørgen Poulsen fra Brovst omhandlende lydighed og gr. C.

Der er ønske fra medlemmerne og at opleve og prøve agility. Diana er i dialog med Agility folkene der også er på pladsen.

Mike har afleveret figurant udstyret som der var stillet til rådighed.

Mads er interesseret i at lære at figurere for vores hunde, bestyrelsen arbejder på at finde en instruktør.

DDK Gr. Nordjylland afholder JM og udstilling den 7-8 marts der er afhold møde og opgaverne er fordelt.

Der er ønske fra medlemmerne om udstillingstræning, første træning finder sted fredag den 21-2.   

Generalforsamlingen blev afsluttet med pålægskagemand, øl og vand.  

 

Bestyrelsen: Den 16-2-2020.

 

Formand Diana Bentsen                              Kasserer Bettina Holstine Kick.

 

_____________________                           _______________________________

 

Bestyrelsesmedlem Kurt Klim Sørensen

 

____________________________