Dansk Dobermann Klub Gruppe Nordjylland har fået ny facebook gruppe.

Søges der på "dansk dobermann klub gr. nordjylland" findes gruppen og der kan søges om medlemskab.

Medlemskab gives til alle medlemmer af klubben (mail er sendt til alle medlemmer) samt kan alle øvrige som har intresse i klubben og racen søge medlemskab af denne FB gruppe.

Øvrige regler for god adfærd i gruppen findes på facebook gruppen.

Den 9-11-2018 er der kommet en ny bestyrelse i klubben besluttet på ekstraordinær general forsamling den 9.11.2018.

Formand Henrik Rønnest kan kontaktes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Kasserer Ingrid Wittrup Block Rasmussen. kan kontaktes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Møde dato 09/11-2018

Referat fra ekstraordinær        
generalforsamling i DDK gruppe Nordjylland.

15 medlemmer tilstede. ( 14 medlemmer er stemmeberettiget ).

Efter listen er vi 46 medlemmer i gruppen. For, at være bestyrelsesmedlem, skal du eje en Dobermann, og være medlem af hovedgruppen DDK.

Bestyrelsen arbejder med trivsel og aktiviteter i gruppen.

Næste generalforsamling skal jvf vedtægter afholdes inden 1/3-2019.

Der bliver møde i feb./marts-2019 i fællesforeningen med spørgsmål om træningstider, praktiske opgaver etc.

 

Punkter på dagsorden :

 

1.    Ordstyrer ->Diana Bentsen.

2.    Stemmetællere ->Allan Wittrup Block Rasmussen + Mike Pryssing.

3.    Formand for resten af 2018 til ordinær generalforsamling 2019 ->Henrik Rønnest.

4.    Bestyrelsesmedlem til ordinær generalforsamling 2019 ->Nadia Gertz Lysdal.

5.    Bestyrelsesmedlem til ordinær generalforsamling 2020 ->Ingrid Wittrup Block Rasmussen.

6.    Suppleanter til ordinær generalforsamling 2019 ->Anna Marie Træholt og Kicki Florence C. Ingbrand.

7.    Revisorer til ordinær generalforsamling 2019 ->Christian og Kicki.
Revisorsuppleant til ordinær generalforsamling 2019
->Filip Gertz Lysdal 

 

Ønsker fra medlemmer, og klubbens fremtid drøftet under eventuelt :

 

-       At få indført ”Passive medlemmer”.

Gøre dem nysgerrige, for eksempel på træning/udstillinger/gennem bladet/socialt klubmiljø og dermed muligvis, at anskaffe sig en Dobermann ! I 3 ud af 6 klubber i DK, har de ”Passive medlemmer”. Bestyrelsen undersøger hvordan det fungerer der.

-       Arbejde med Agility. Kontakte Agility-foreningen om mulighed for et arrangement og /eller undervisning.

-       Weekend-arrangementer.

-       Forslag om, at være medlem af DDK + Gr. Nordjylland for, at have stemmeret til generalforsamlingen i Gr. Nordjylland.

-       Ønske om et nøgleskab eller andet system til klubhuset. Der er mulighed for, at få flere nøgler. Der kvitteres personligt for nøglen. Nøglen bruges også til ”tårnet” med udstyr og toilethuset.

-       Der er ønske om erkendtlighed til den aftrådte bestyrelse, for deres virke i gruppe Nordjylland.

-       ”De gamle grupper” på FB lukkes ned og en ny gruppe oprettes : Dansk Dobermann Klub Gr. Nordjylland.

-       Alle papirer og information fra tidligere bestyrelse er afleveret, med undtag af ”pistolen”.

-       CVR-nr. beholdes og flyttes, af kasserer over til virk.dk

-       Information rundt vedtægter:

-       Gr. Nordjylland er underlagt Dansk Dobermann Klubs vedtægter og de er underlagt Dansk Kennel Klubs vedtægter.  Vedtægtsændringer skal passe til DDK, Ålborg kommune og gruppen. Hans Jørn er i kontakt med Aalborg kommune.

-       Hans Jørn har mail-liste.

-       Der blev ytret ønske om udstilling i Gr. Nordjylland lørdag den 4/5 og 5/5-2019. Hans Jørn kontakter fællesgruppen om booking af denne weekend.

-       Besluttet, at skrive i gruppen på FB, om man kommer til træning ons-fre-søn.


Bestyrelsen har konstitureret sig som følger: kasserer Ingrid og Sekretær Nadia.

 

Venlig hilsen, Ingrid Wittrup Block Rasmussen.

 

Vi har ændret vores trænings tid fra mandag til onsdag aften.

Dette fordi flere af vores hundefører har ønsket at man ikke skal træne flere dage i træk.

Der vil primært være selvtræning om onsdagen

DDK Gr. Nordjylland

Husk nye træningstider fra 1. oktober 2018.

Træning i vinterhalvåret fra 1/10-2018 til 31/3-2019:

  • Søndag kl. 13:00
  • Mandag aften kl. 17:30
  • Fredag aften kl. 17:30

 

 

Jeg er i dag d. 4/9-18 blevet gjort opmærksom på at videre sendelse af mail fra DDK Gr. Nordjyllands hjemmeside ikke fungere optimal.

Her er bestyrelsens mail.

Formand: Jytte Nielsen = Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasser: Søren Hartmann Hansen = Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekr.: Vibeke Nannestad = Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jeg er i dag d. 4/9-18 blevet gjort opmærksom på at videre sendelse af mail fra DDK Gr. Nordjyllands hjemmeside ikke fungere optimal.

Her er bestyrelsens mail.

Formand: Jytte Nielsen = Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasser: Søren Hartmann Hansen = Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Sekr.: Vibeke Nannestad = Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.